Turul Familiilor Fondatoare

(The Founding Families of Iasi)

Turul pedestru al Iaşului familiilor fondatoare spune poveştile vieţilor, ale aşezărilor, caselor în care au trăit sau ctitoriilor pe care marile familii domnitoare sau aristocratice ale oraşului le-au închinat cetăţii lor.

Veţi descoperi

 

• poveştile Curţii Vechi de la Iaşi a lui Stefan cel Mare, Vasile Lupu sau Dimitrie Cantemir

• poveştile lui Grigorie al III-lea Ghica-Vodă şi ale Beilicului

• poveştile palatelor familiilor Roznovanu, Balş, Sturdza, Mavrocordat sau Ghica, Cantacuzino, Paşcanu sau Rosetti, Callimachi sau Moruzi

• poveştile ctitoriilor familiei regale a României